Selamat Datang

Fakta Nombor: Keluasan Kawasan Berhutan di Malaysia

May 1, 2010 , Posted by N.A. Rahman at 5/01/2010 10:44:00 AM

Sejumlah 18.23 juta hektar atau 55.19% daripada keluasan bumi Malaysia yang berjumlah 33.03 juta hektar adalah kawasan berhutan (Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia 2008). Daripada jumlah tersebut, 5.84 juta hektar terdapat di Semenanjung Malaysia, 4.32 juta hektar di Sabah dan 8.07 juta hektar lagi di Sarawak (Jadual 1). Jumlah keluasan kawasan berhutan di Malaysia juga merangkumi hutan darat seluas 14.78 juta hektar, hutan paya gambut seluas 1.27 juta hektar, hutan paya laut seluas 0.58 juta hektar dan lain-lain (hutan ladang, tanah kerajaan dan kawasan perlindungan hidupan liar) seluas 1.60 juta hektar (Jadual 2). Malaysia juga mempunyai Hutan Simpanan Kekal (HSK) seluas 15.34 juta hektar iaitu 4.74 juta hektar di Semenanjung Malaysia, 3.60 juta hektar di Sabah dan 7.00 juta hektar terdapat di Sarawak. Daripada jumlah tersebut, keluasan kawasan hutan perlindungan ialah 2.77 juta hektar dan kawasan hutan penghasilan pula seluas 12.57 juta hektar (Jadual 3).

Jadual 1 Keluasan kawasan berhutan di Malaysia (juta hektar)

Kawasan Keluasan Tanah Jumlah Kawasan
Berhutan
Peratus Kawasan
Berhutan (%)
Semenanjung
Malaysia
13.17 5.84 44.34
Sabah 7.41 4.32 58.30
Sarawak 12.45 8.07 64.82
Malaysia 33.03 18.23 55.19


Jadual 2 Taburan dan keluasan hutan jenis-jenis utama (juta hektar)

Kawasan Hutan
Darat
Hutan Paya
Gambut
Hutan Paya
Laut
Lain-lain Jumlah
Kawasan
Berhutan
Semenanjung
Malaysia
4.25 0.21 0.10 1.28 5.84
Sabah 3.76 0.12 0.34 0.19 4.32
Sarawak 6.86 0.94 0.14 0.13 8.07
Malaysia 14.78 1.27 0.58 1.60 18.23


Jadual 3 Keluasan Hutan Simpanan Kekal (juta hektar)

Kawasan Hutan Perlindungan Hutan Penghasilan Jumlah
Semenanjung Malaysia 1.18 3.56 4.74
Sabah 0.59 3.01 3.60
Sarawak 1.00 6.00 7.00
Malaysia 2.77 12.57 15.34


RUJUKAN

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi Malaysia. 2008. Statistics on Comodities 2008. Kuala Lumpur.

Currently have 1 Komen:

  1. Mcm na nak dapatkn maklumat keluasan hutan tu ?

Leave a Reply

Post a Comment